• Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 16.1.2019 sa v Nitre uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Úspešnou riešiteľkou sa stala aj naša žiačka Patrícia Revajová zo 7. ročníka. Týmto jej gratulujeme, tešíme sa z jej úspechov a ďakujeme za vzorné reprezentovanie našej školy.

     • Klub rodičov

     • Dňa 9. 1. 2019 sa koná stretnutie Klubu rodičov od 13.30 do 17.00. Informovať o prospechu a dochádzke sa môžete u triednych učiteľov svojich detí.

     • Výroba hračky

     • Do galérie Výroba hračky boli pridané fotografie.

      Na hodine anglického jazyka sme sa v piatom ročníku učili jednoduché pokyny ako: prelož papier, strihaj papier, vyfarbi papier, prilep povrázok, urob guličku z papiera. Tvorím spôsobom, spoločnými silami sme si vyrobili na hodine hračku pohárik s guličkou. Žiakom ďakujem za ich aktívny prístup a príjemnú atmosféru. 

     • Hrnčiarstvo

     • Do galérie Hrnčiarstvo boli pridané fotografie.

      Žiaci 6. ročníka na hodine anglického jazyka pomocou zážitkového učenia demonštrovali proces výroby hrnčiarskeho výrobku. Aktívnym prístupom zhotovili z modelárske hmoty a plastelíny dlabané, navinuté a klasické výrobky na hrnčiarskom kruhu. Žiaci plynulo verbalizovali a súčasne vyrábali výrobky. Svojou aktivitou vytvorili jedinečnú atmosféru a posilnili komunikačné kompetencie. Týmto všetkým žiakom ďakujem za krásny zážitok. 

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 20. 11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v kategórii 1A. Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka si zmerali sily počas dvoch vyučovacích hodín. Otestovali si znalosti z gramatiky, slovnej zásoby a komunikácie v anglickom jazyku. Prvé miesto získala žiačka siedmeho ročníka Patrícia Revajová. Postupuje do vyššieho obvodového kola v Nitre.

     • Šípkarsky turnaj

     • Žiak 7. ročníka, Adam Vindiš, dňa 11.októbra 2018 zvíťazil  v súťaži  

      " ŠÍPKARSKY TURNAJ O MAJSTRA NITRY ZŠ A SŠ."

      Srdečne blahoželáme !!!!

     • Oznámenie

     • Riaditeľka Základnej školy, Báb 225 udeľuje podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľské voľno dňa 29. októbra 2018 z prevádzkových dôvodov. Vyučovanie bude pokračovať dňa 05.11.2018.

     • Červená čiapočka

     • Dňa 10.10 žiaci šiesteho ročníka pomocou aktivizujúcej metódy - rolovej hry zahrali známu rozprávku Červená čiapočka na hodine anglického jazyka. Doniesli si kostými, naučili sa svoje repliky a v anglickom jazyku zahrali danú rozprávku. Týmto žiakom ďakujeme za ich snahu a prípravu na túto aktivitu na hodine anglického jazyka.

     • Jesenné aranžovanie

     • V dňoch 1. - 5. 10. 2018 sa v škole konalo jesenné aranžovanie. Mnohí žiaci si na prezentáciu svojej triedy priniesli množstvo jesennej výzdoby. Odborná komisia výstavky zhodnotila a vyhlásila nasledovných víťazov:

      - I. stupeň - 1. ročník

      - II. stupeň - 5. a 6. ročník

      Na druhom mieste sa umiestnil 3. a 8. ročník, na treťom mieste 2., 4. a 9. ročník.

      Všetci zúčastnení obdržali sladkú odmenu, víťazi dvojnásobnú.

     • Konzultačné hodiny

     • V ponuke Žiaci a rodičia nájdete Konzultačné hodiny, kedy môžete vyučujúcich osobne navštíviť a prekonzultovať s nimi všetky vaše otázky ohľadom prospechu a dochádzky vašich detí, predniesť návrhy, pripomienky, prezrieť si písomné práce detí a pod.