Základná škola , Báb 225
O škole Mapa Kalendár Učitelia

Vitajte na stránkach našej školy

Slávnostné zahájenie školského roka 2018/19 sa uskutoční dňa 3.9.2018

o 8.00 v budove ZŠ.

 

 

Žiaci 9.r. tento týždeň pracovali "s humornou" slovnou zásobou ako napr. heaty feety, walkie talkie... a pomocou nej vytvorili vtipné dialógy, ktoré následne vo dvojiciach aj odprezentovali a spracovali formou malého posteru. 

 

 

Druhý a tretí májový týždeň sa hodiny anglického jazyka v deviatom ročníku niesli v duchu "cvičme v rytme". Každý žiak si pripravil sériu cvikov a v 5 minútovom bloku odprezentoval cviky v anglickom jazyku. Žiaci sa mohli naučiť niečo nové a hodiny angličtiny sme si spríjemnili nielen jednoduchými cvikmi, ale aj dynamickou hudbou. Týmto žiakom ďakujem za ich fantastické výkony.

 

 

 

Základná škola, BÁB 225

Materská škola , Báb 238

v spolupráci s Obecným úradom v Bábe

všetkých srdečne pozýva do Základnej školy v Bábe osláviť

 18. mája 2018 o 17:00 hod.

Vystúpia: deti MŠ Báb, žiaci ZŠ Báb

 

Žiaci deviateho ročníka si pomocou aktivizujúcej metódy "role play" zahrali rolu kuchára na hodine anglického jazyka. Žiaci boli rozdelení na dve skupiny a každá skupina dávala svojmu kuchárovi pokyny na základe, ktorých uvaril puding a krupicovú kašu. Hodina sa niesla v zábavnom duchu a dobrej nálade. Žiaci si reálne mohli v danej situácii precvičiť slovnú zásobu z oblasti varenia.

 

ČITATEĽSKÝ MARATÓN ŽIAKOV 2.-5. ROČNÍKA

Cieľom podujatia bolo zapojiť deti do aktivity „čítania“, ktoré poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu a prehlbuje vnímavosť.

Najlepší čitatelia:

 2.ročník: Sofinka Vystavilová,  10h 31 min.

 3.ročník: Damianko Tadanaj, 4h 33 min.

 4.ročník: Janka Lešková, 5h 39 min.

 5.ročník: Kika Mesková, 13 h

 

 

 

Dňa 28.3. našu školu navštívil hosť z Portugalska. Pútavým spôsobom v anglickom jazyku žiakom druhého stupňa porozprával o rôznych zaujímavostiach o Portugalsku. Beseda trvala dve hodiny. Tretiu vyučovaciu hodinu žiaci mali možnosť voľne  anglicky konverzovať s hosťom. Nášmu hosťovi ďakujeme, že prijal pozvanie a strávil s nami svoj čas.

 

 

Dňa 27.3. sa naše dve žiačky P. Revajová a V. Rybárová zúčastnili recitačnej súťaže Story v anglickom jazyku.

Za ich účasť im ďakujeme.

 

 

V pondelok 19. 3. žiaci 8. ročníka ukončili projekt o Tahiti záverečnou prácou - výrobou letáka. Každý jeden žiak zhotovil veľmi pútavý a pestrofarebný leták o konkrétnom dovolenkovom rezorte na tomto ostrove. Všetci odprezentovali svoj rezort, ktorý si vybrali a porozprávali o ňom vlastnými slovami pred celou triedou. Týmto žiakom ďakujem za ich tvorivý prístup na našom spoločnom projekte.

 

Oznámenie

Riaditeľka Základnej školy, Báb 225, Mgr. Henrieta Škodová,  podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z.z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ

 

udeľuje riaditeľské voľno

na  21.marca2018

 

   Riaditeľského voľno sa udeľuje z organizačných dôvodov zabezpečenia celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka –Testovanie 9-2018

 

 

 

 

 

 

Základná škola, Báb 225

pozýva všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na

zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční

11. apríla 2018 od 13,30 do 16,00 hod. 

a 12. apríla 2018 od 14,00 do 16,00 hod.  

Prineste si so sebou rodný list dieťaťa,

občiansky preukaz a 8,00 € za predpisové zošity.

 Dieťa by sa malo na zápise prezentovať krátkou básňou alebo piesňou.   

                       

Pozvanka_na_zapis_2018.doc

 

2. 3. sa ôsmaci prostredníctvom zážitkového učenia mohli viacej dozvedieť o exotickom ostrove Tahiti, ktorý leží v Tichomorí. Žiaci priniesli s vyučujúcim exotické ovocie a pripravili sme si na hodine ovocný šalát. V priebehu celého vyučovanie tento týždeň žiaci zhotovovali poster, kde lepili najzaujímavejšie turistické rezorty, ovocie, ktoré rastie na ostrove, či vodné športy, ktoré ostrov ponúka. Po jarných prázdninách žiaci letákovou formou ešte odprezentujú turistické rezorty za pomoci IKT, ktoré sa reálne nachádzajú na ostrove.

 

Dňa 1. 3. 2018 sa naše dve žiačky P. Revajová a V. Rybárová zúčastnili recitačnej súťaže Jazykový kvet v prednese anglickej recitačnej próze a poézii. Za vzorné reprezentovanie našej školy im ďakujeme.

 

 

Dňa 8. 2. sa druhým rokom na pôde školy konala módna prehliadka, kedy si žiaci ôsmeho ročníka na hodinu anglického jazyka prichystali tradičné medzinárodné kostýmy z rôznych krajín sveta. Tento rok žiaci predstavili kostýmy z Číny, Aljašky, Indie, Mexika, Španielska, Škótska, Saudskej Arábie a Slovenska. Žiaci predstavili svoj kostým a zvyky daných krajín v anglickom jazyku. Týmto im veľmi pekne ďakujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 

OZNAM

Riaditeľka Základnej školy, Báb 225 na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre, oznamuje rodičom žiakov základnej školy, že podľa Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005-R, čl. 5, odst. 2, pís. c, v súvislosti s chrípkovou epidémiou

udeľuje riaditeľské voľno žiakom v čase od 25. 1. 2018 (štvrtok) do 31. 1. 2018 (streda).

Vyučovanie začne 1. 2. 2018 (štvrtok).

 

 

Dňa 16.1. sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovala zo 6. ročníka P. Revajová a Z. Cibulčíková z 8. ročníka. Úspešnej riešiteľke Zuzke gratulujeme a obom žiačkam budeme v budúcnosti držať palce, aby mohli postúpiť do vyššieho krajského kola.

 

Vo štvrtok 21.12. navštívil školu anglicky hovoriaci hosť, pani Rybárová, ktorá na dvoch hodinách anglického jazyka pútavým spôsobom porozprávala žiakom o vianočných zvykoch a tradíciach v Slovinsku po anglicky. Žiaci mali možnosť stretnúť anglicky hovoriaceho človeka a zapojiť sa do anglickej konverzácie. Počas hodiny žiaci pracovali s pracovným listom a na záver sme si všetci ešte zaspievali vianočnú pieseň. Týmto veľmi pekne ďakujem pani Rybárovej za jej ochotu prísť medzi nás. 

 

 

                                              

 

 

Základná škola, Báb 225  

srdečne pozýva rodičov, starých rodičov a priateľov školy

na vianočnú besiedku a vianočné trhy,

ktoré sa uskutočnia dňa 15.12.2017 o 17:00 hod. v budove školy.

 

 

 

 

 

KOZMIX - MISIA MODRÁ PLANÉTA

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kozmix modrá planéta

Projekt environmentálnej výchovy žiakov, kombinácia vzdelávacej hry a zaujímavých aktivít, ktorej sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka. Jej cieľom bolo vytvorenie novej základne na „modrej planéte“. Počas celého trvania projektu žiaci získavali od učiteľa kredity, za ktoré si kupovali jednotlivé súčasti základne. Po určitom čase dostal každý z tímov na starosť jednu Enviromisiu, ktorú splnili na svojej základni . Kreatívna hra prepojila vzdelávacie aktivity v triedach a interaktívne cvičenia do jedného celku.  Využili sme inovatívne vyučovanie, ktoré bolo pre žiakov motivujúce a zábavné.

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt krasokorčuľovanie kreslene

KURZ KORČUĽOVANIA

V dňoch 28. a 29. novembra sa žiaci 1. - 9.roč. zúčastnili kurzu korčuľovania. Čo-to sa naučili a zdokonali si svoje korčuliarske schopnosti, no najmä prežili úžasné dva dni plné zábavy a odniesli si mnoho úsmevných spomienok. 

 

Oznam

Riaditeľstvo ZŠ, Báb 225, v zastúpení Mgr. Henrietou Škodovou v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 518/2010 Vám oznamuje, že dňa 22.11.2017 poskytuje žiakom riaditeľské voľno z dôvodu Testovania 5-2017.

 

Vtáčie búdky

V školskom roku 2015/2016 začali žiaci pod vedením pána učiteľa Mgr. Máčika vyrábať v rámci hodín Techniky vtáčie búdky a následne ich inštalovali v areáli školy.

Projekt mal taký veľký úspech, že sa k nemu v ďalšom školskom roku pridala aj obec Báb. Pod dohľadom pána starostu Nemečka nám obec poskytla vhodný materiál na výrobu búdok.

V školskom roku 2016/17 si žiaci vlastnoručne vyrobené búdky osadili na stromy v mieste svojho bydliska.

V tomto školskom roku, opäť s materiálnou podporou od obce, vyrobíme ďalšie búdky, ktoré budú následne rozmiestnené v obci Báb, aby mohli privítať ďalších operencov.

 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Pri príležitosti medzinárodného dňa školských knižníc sme si aj my pripomenuli tento deň podujatím s názvom "Deň Milana Rastislava Štefánika".

Celé vyučovanie sa nieslo v znamení tvorivých aktivít. Žiaci druhého stupňa sa na chvíľu stali konštruktérmi, publicistami, novinármi a zároveň vytvorili zaujímavé postery o živote Milana Rastislava Štefánika.

 

V reštaurácii

Žiaci 8. ročníka si na hodine nemčiny zahrali rolovú hru na tému "V reštaurácii". Touto aktivitou rozvíjali nielen svoje tímové schopnosti, ale posnažili sa aj simulovať reálne prostredie.

 

Výchovný koncert s názvom LABYRINT

Dňa 10.10.2017 sa na našej škole uskutočnil výchovný koncert. Program LABYRINT bol zameraný na viaceré negatívne stránky života a nástrahy, s ktorými sa žiaci stretávajú. Poukázal na rôzne formy násilného správania a intolerancie, ako rasizmus a šikanovanie; pozitíva, aj negatíva internetu a chatovania, internetová zoznamka, sociálne siete, ako aj závislosti na automatoch, počítačoch a mobilných telefónoch, fajčení, alkohole a omamných látkach.

 

 

Martin Navrátil (Travelistan) v Bábe

5.októbra 2017 sme u nás na škole privítali Martina Navrátila z Travelistanu. Ako prvý Slovák sa plavil po rieke Kongo aj so svojím kamarátom. Pútavým spôsobom rozprával o Afrike a svojich osobných skúsenostiach z cestovania. Týmto mu veľmi pekne ďakujeme za ochotu prísť medzi nás.

 

 

Jesenné aranžovanie

Koncom septembra sa uskutočnilo jesenné aranžovanie v priestoroch školy, na ktorom žiaci predviedli svoje manuálne zručnosti pri práci s prírodnými materiálmi. Každá trieda si pripravila svoju vlastnú výstavu.

V závere odborná porota vyhodnotila všetky zúčastnené triedy.

Najlepšie sa umiestnili tieto triedy: na prvom stupni žiaci 3. ročníka, na druhom stupni žiaci 5. a 7. ročníka.

 

 

 

Európsky deň jazykov

Dňa 29.9 sa vrámci Európskeho dňa jazykov zrealizoval projekt do ktorého sa zapojili žiaci druhého stupňa. Zamerali sa na spracovanie témy "tradičné jedlá" nemecky a anglicky hovoriacich krajín. Týmto si žiaci mohli prehĺbiť svoje vedomosti v oblasti kulinárskych lahôdok, ktoré vôbec nepoznali. Žiaci pracovali v skupinách. Vytvorili veľmi pútavé postery o daných tradičných jedlách. Týmto všetkým ďakujeme za ich usilovnú prácu a tvorivé nápady. Fotografie z akcie nájdete vo fotoalbume.

 

 

Beseda o Azorských ostrovoch

Dňa 8.9.2017 pani učiteľka Mgr. Chrástová  zrealizovala besedu o Azorských ostrovoch. Žiakov druhého stupňa oboznámila o temer všetkých pútavých miestach čím tieto ostrovy priťahujú turistov. Žiaci sa tak dozvedeli, že tieto sopečné ostrovy sú známe čajovníkovými a ananásovými plantážami, vo vnútrozemí sa nachádzajú horúce pramene v papraďových pralesoch, kde sa dá okúpať pod vodopádmi. Celkovú krásu dotvárajú hortenzie, ktoré rastú temer úplne všade na ostrovoch a sú typické pre ostrovy.

 

 

                                    

Milí rodičia a žiaci.

Riaditeľka Základnej školy, Báb 225 oznamuje, že

slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018  sa uskutoční

dňa 4. septembra 2017 (v pondelok) o 8.00 hod. v budove školy.

smileysmileysmiley

    

 

Beseda o Slovinsku

Dňa 15. 6. prijala pozvanie pani Rybárová a na škole sme mali besedu, kde nám porozprávala veľa zaujímavostí o svojej rodnej krajine - o Slovinsku. Žiaci 8. a 9. ročníka sa tak dozvedeli veľa nových cenných informácií. Týmto veľmi pekne ďakujeme. 

 

Na hodine geografie pani učiteľka Chrástová  využila možnost a so žiakmi ôsmeho ročnika sa podelila o svoje bohaté zážitky a skúsenosti, ktoré ziskala v Portugalsku počas obdobia kedy žila v tejto krajine. Žiaci mali možnosť vidieť tradičné veci vyrobené z korku. Fotografie nájdete vo fotogalérii.

 

Kozmix - Malá finančná akadémia

V apríli sa žiaci štvrtého ročníka zapojili do projektu Kozmix. Počas troch týždňov sa zdokonaľovali vo finančnej gramotnosti a plnili úlohy, za ktoré zarábali "peniaze" Babany. Postavili si aj kozmixové figúrky, ktoré ich po celý čas sprevádzali. Za zarobené peniaze si mohli kupovať domy, ktoré použili pri výstavbe vlastného mesta, nazvaného Bábsko. V strede mesta postavili Babelovku s ufom. Odmenou pre každého bolo (okrem dobre odvedenej práce a získaných vedomostí) aj obdržanie diplomu z Kozmixu. Fotografie z celej akcie nájdete vo fotogalérii.

 

V mesiaci marec sa naši žiaci zúčastnili Čitateľského maratónu. Najlepší a najväčší čitatelia boli odmenení peknými cenami. Podľa počtu minút, ktoré strávili čítaním, sa umiestnili nasledovne:

1. kategória                                            2. kategória

1. V. Božiková 2.r.                                  1. K. Javorová 5.r.

2. S. Ritschlová 2.r.                                 2. K. Muziková 5.r.

3. D. Tadanaj 2.r.                                    3. A. Horčičáková 4.r.

4. A. Antala 2.r.                                       4. K. Mesková 4.r.

5. V. Ščasná 2.r.                                       5. H. Kolenová 4.r.

6. B. Hajašová 2.r.                                    6. A. Vindiš 5.r.

7. J. Lešková 3.r., M. Volešíni 3.r.           7. A. Čúzy 5.r.

 

 

Základná škola, BÁB 225

v spolupráci s Obecným úradom v Bábe

všetkých srdečne pozýva
do Kultúrneho domu v Bábe na

Deň matiek

 

5. mája 2017 o 17:00 hod.

 

Vystúpia:

deti MŠ Báb, žiaci ZŠ Báb,

tanečná skupina Diamonds Academy,

 spevácky súbor  Bábčanka,

spevácky súbor Vrškanky

 

Deň otvorených dverí pre deti z Materskej školy v Bábe

Dňa 4.4.2017 v našej škole privítali žiaci 1.ročníka deti z Materskej školy v Bábe. Pripravili si pre nich zaujímavé spoločné aktivity. Deťom boli prezentované odborné učebne. V knižnici sa oboznámili s množstvom kníh, ktoré sa využívajú vo vyučovacom procese a v jazykovej učebni zažili tvorivé aktivity s didaktickými pomôckami získanými z projektu: „ Čitateľská gramotnosť a angličtina žiakov ako pevný základ pre dosahovanie budúcich cieľov.“

Tešíme sa na vás v septembri 2017!

 

Prírodovedná exkurzia „ Medvedí cesnak

Dňa 17.03.2017 sa vybrali žiaci našej základnej školy v spolupráci s pánom starostom, Petrom Nemečkom, na prírodovednú exkurziu o medveďom cesnaku. Strávili sme spolu príjemné dopoludnie v prírode. Žiaci sa naučili spoznávať liečivé účinky tejto vzácnej rastlinky a zároveň spoznávali krásy okolitej prírody. Doma si neskôr pochutnali na všakovakých dobrotách, ktoré im mamičky z nazbieraného medvedieho cesnaku pripravili.smileysmileysmiley

 

Stretnutie Klubu rodičov

Dňa 10. 4. sa bude konať stretnutie Klubu rodičov (rodičovské združenie) individuálnou formou od 13:30 do 16:30. V tomto čase sa môžete informovať u triedneho učiteľa a ostatných vyučujúcich o výchovno-vzdelávacích výsledkoch Vášho dieťaťa. 

Srdečne Vás pozývame.

 

Jarné aranžovanie

V dňoch 10. a 11. 4. bude v priestoroch školy prebiehať JARNÉ ARANŽOVANIE. 

Žiaci by si mali priniesť vhodný materiál na výzdobu (jarné kvety, veľkonočné ozdoby a pod.). 

 

 

 

   Oznámenie

Riaditeľka Základnej školy, Báb 225, Mgr. Henrieta Škodová,  podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z.z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ

udeľuje riaditeľské voľno

na  5. apríla 2017

   Riaditeľského voľno sa udeľuje z organizačných dôvodov zabezpečenia celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka –Testovanie 9-2017.

 

 

Základná škola ,  Báb 225

oznamuje,  že

od 20. apríla do 24.mája 2017

organizuje

z b e r   p a p i e r a

 

Organizácia zberu papiera:

1.Papier sa odovzdáva pred a po vyučovanív škole školníkovi, resp. upratovačke.

2.Papier musí byť zviazaný v balíčku.

3.Odovzdaný papier nesmie obsahovať tvrdé glejené obaly, igelitové vrecká a iné  nevhodné materiály.

4.Karton musí byť zvlášť vytriedený.

5.Víťazné triedy a najúspešnejší jednotlivci budú odmenení.

 

 

Dňa 21.3.2017 sa v Nitre CVČ konala okresná súťaž v prednese recitačnej prózy. Našu školu reprezentovala Veronika Rybárová. Za jej snahu a reprezentáciu jej ďakujeme a držíme palce v budúcom ročníku. Patrícia Revajova sa nezúčastnila a bola ospravedlnená z dôvodu choroby.

 

 

 Základná škola, Báb 225

pozýva

všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na

zápis do 1. ročníka,

ktorý sa uskutoční  11. apríla 2017 od 13,30 do 16,00 hod.

a 12. apríla 2017 od 14,00 do 16,00 hod.

Prineste si so sebou rodný list dieťaťa,

občiansky preukaz a 8,- € za predpisové  zošity.

Dieťa by sa malo na zápise prezentovať krátkou básňou alebo piesňou.

 

 

 
 
Dňa 10.3.2017 sa uskutočnilo krajské semifinále v recitačnej súťaži Jazykový kvet. Školu reprezentovali dve žiačky a to Patrícia Revajová a Veronika Rybárová v prednese anglickej prózy - prevzatá tvorba. Týmto obom škola veľmi pekne ďakuje za ich snahu a reprezentovanie.
 
 
Začiatkom mesiaca žiaci 8r. zhotovili pestrofarebné letáky na tému Tahiti. Počas februára sa oboznámili so základnými faktami o danom ostrove, turistických podmienkach, ktoré tento ostrov ponúka turistom celého sveta. Na základe dostupných materiálov dokázali v anglickom jazyku odprezentovať hotelový rezort podľa vlastného výberu a pútavým letákom priblížili jehomožnosti aj ostatným žiakom. Týmto všetkým pekne ďakujem za ich krásnu tvorbu a prezentáciu.

 

MAREC- MESIAC KNIHY

V tomto období sa obzvlášť venuje pozornosť knihám a čítaniu. Preto Základná škola Báb 225 vyhlasuje pre žiakov 2. - 5. ročníka Marcový čitateľský maratón. Každý žiak by mal denne pri čítaní stráviť aspoň 15 minút. Preto ich, vážení rodičia, podporte v tejto aktivite a čas venovaný čítaniu zaznamenávajte deťom do tabuľky, ktorú obdržali v škole. Najlepší čitatelia sa môžu tešiť na drobné odmeny.

 

Dňa 31.1.2017 sme na hodine anglického jazyka mali módnu prehliadku tradičných svetových kostýmov typických pre rôzne kultúry sveta. Žiaci si zhotovili: japonské kimono, indické sari, malajzijsky sarong, írsky kilt, španielske šaty, beduínske rúcho, mexické pončo. Žiaci prezentovali tieto kostýmy a opísali z čoho sa skladajú a pri akých príležitostiach sa nosia v jednotlivých krajinách. Ich snahu a prácu si veľmi vážime a ďakujeme za krásny zážitok na hodine anglického jazyka.
Fotografie z akcie nájdete vo fotoalbume pod názvom "Fashion show"

 

 

 

      vianocny_pozdrav.pptx     

 

 

 

V súťaži s Domestosom (www.domestospreskoly.sk)

teraz hlasujete za fotografiu v aktivite č. 4:

    

Nezabudnite poslať svoj hlas aj v aktivite č. 5:

         

 

 

Dňa  11.11.2016 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 10 žiakov v oboch kategóriách A, B. Úspešnými riešiteľmi, ktorí získali najviac bodov sú Patrícia Révajová a Veronika Rybárová. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľkám gratulujeme. 17.1.2017 preukážu svoje vedomosti v OK ZŠ v Nitre. Držíme im palce.

 
Dňa 1.12.2016 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v geografii. Zúčastnili sa ho žiaci ôsmeho ročníka. Týmto im veľmi pekne ďakujeme za účasť.

 

 

  Základná škola, Báb 225  

srdečne pozýva rodičov, starých rodičov a priateľov školy

na vianočnú besiedku a vianočné trhy,

ktoré sa uskutočnia dňa 16.12.2016 o 17:00 hod. v budove školy.

pozvanka_vianocne_trhy_2016_velka.docx

 

 

Deň čitateľskej gramotnosti

Dňa 23. 11. 2016 si žiaci 6. - 9. ročnika prehlbovali svoje vedomosti a zručnosti zo slovenského jazyka a literatúry prostredníctvom rôznych zábavných aktivít zameraných na čitateľskú gramotnosť.

Zahrali sa na básnikov, obohatili si slovnú zásobu, spoznávali známych literárnych hrdinov, vysvetľovali slová, zdokonalili sa v literárnych pojmoch.

Za jednotlivé aktivity pritom získavali body. Tí, ktorí dosiahli najviac bodov, boli za svoju šikovnosť odmenení sladkými dobrotami.

 

 

 

V súťaži s Domestosom (www.domestospreskoly.sk)

teraz môžete hlasovať za novú fotografiu:

 

 

Milí rodičia a žiaci,

naša Základná škola, Báb 225 sa zapojila do tretieho ročníka súťaže „Vezmite úroveň školských toaliet do svojich rúk!“ o najlepšiu premenu školských toaliet. Súťaž prebieha v termíne od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016 vrátane. Okrem premeny školských toaliet má škola možnosť získať aj vecné ceny. Bližšie informácie o súťaži nájdete na stránke http://www.domestospreskoly.sk

Začiatkom októbra sa na stránke www.domestospreskoly.sk spustili súťažné aktivity. Pomôžte nám v projekte a zahlasujte za naše fotografie v piatich aktivitách .

Fotografie na stránke www.domestospreskoly.sk  nájdete v záložke základné školy.

Postup:   

 1. Zaregistrujte sa

 2. Nahrávajte účtenky, na ktorých je produkt značky domestos / gély, vône, čistiace

      prostriedky.../

 3. Hlasujte za fotografie v aktivitách 1-5 / V každej aktivite môže registrovaný užívateľ

     hlasovať iba  za jednu fotografiu/

  4. Účtenky môžete priniesť (poslať)  aj do školy. Škola ich nahrá.

Ďakujeme za každý získaný bod a podporu v súťaži. :-)

 

 

Záložka do knihy spája školy

V rámci projektu "Záložka do knihy spája školy" sa tento rok našou partnerskou školou stala Spojená škola na Tilgnerovej ulici v Bratislave.

Témou tohtoročnej záložky bolo heslo Čítam, čítaš, čítame.

Záložky pripravovali žiaci 1.-9. roč., hlavne na hodinách čítania, výtvarnej výchovy a literatúry.

Veríme, že sa im budú naše záložky páčiť a nájdu medzi nimi svojich obľúbených literárnych hrdinov.

(Fotografie záložiek nájdete vo fotoalbume)

 

 

 

Dňa 3. októbra 2016 sa žiaci ZŠ Báb zúčastnili okresného kola

v cezpoľnom behu v Nitre.

Na 1,5 km dlhom úseku školu reprezentovali:

Andrea Kucharová, Viktória Hlavinová, Veronika Rybárová,

Samuel Török, Samuel Vajzer, Roman Polák.

Samuel Török obsadil krásne 5. miesto z vyše stovky zúčastnených.

Gratulujeme!

 

 

Milí rodičia a žiaci.

Riaditeľstvo Základnej školy Báb 225 oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční dňa 5. septembra 2016 (v pondelok) o 8.00 hod v budove školy.

 


 

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,

počas uplynulých desiatich mesiacov sme spolu zažili veľa nezabudnuteľných okamihov na vyučovaní i počas rôznych akcií. Veríme, že Vám na toto obdobie zostanú pekné spomienky.

Naše  poďakovanie patrí rodičom a priateľom školy za podporu a spoluprácu v uplynulom školskom roku 2015/2016.

Menovite sponzorom školy:

  • p. Jurajovi Vindišovi, p. Alexandrovi Korcovi a p. Františkovi Machovi

za sponzorský príspevok na školský výlet,

  • p. Gabriele Szabovej za materiálne sponzorstvo,
  • p. Jane Muzikovej za materiálne sponzorstvo a osobnú pomoc počas školských akcií Noc s Andersenom a Olympijskom festivale detí a mládeže,
  • p. Ing. Miroslave Bakayovej Vargovej, p. Silvii Vinklerovej, p. Martine Tadanajovej za osobnú pomoc počas výmeny okien.

Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili školu  srdečne ďakujeme.

 

            Všetkým želáme ničím nerušené leto, počas ktorého si oddýchnete a načerpáte nové sily, aby ste úspešne napredovali vo svojom živote. Želáme vám správnych priateľov a nezabudnuteľné chvíle strávené s rodinou.

Pekné prázdniny a dovolenky všetkým!

 

                                                                            pedagogický kolektív  ZŠ Báb

 

 

"TANEČNÝ KOLOTOČ"

 

     Žiačky tanečného krúžku LADYS CREW (Nina Šturmová, Lenka Paduchová, Alexandra Škodová, Veronika Škodová, Monika Viskupová, Michaela Mináriková, Dominika Mináriková Andrea Vörösová) reprezentovali našu školu v súťaži " Tanečný kolotoč 2016".

V regionálnom kole sa umiestnili na krásnom 2. mieste a postúpili do krajského kola.

Srdečne blahoželáme!

https://zsbab.edupage.org/album/?

 

 

 

Noc s Andersenom 2016

„ Malá morská panna“

Kedy: 1.-2. apríla 2016

Kde: budova ZŠ Báb

O koľkej: od 18.00 hod. do 8.30 hod.

Počas rozprávkovej noci žiaci zažijú neobvyklé veci – zábavný program, čítanie, aktivity „všehodruhu“.

Večera, raňajky a pitný režim budú zabezpečené.

Spať sa pôjde v skorých ranných hodinách.

Spoločné raňajky o 7.00 hod. .

Je potrebné si priniesť prezuvky,  karimatku, spací vak, šálku, čajovú lyžičku,  hygienické potreby, pomôcky na kreslenie, oblečenie na výpravu do terénu a samozrejme DOBRÚ NÁLADU !!!

 TEŠÍME SA NA TEBA !!! 

Ak máš doma staré „šminky“ a škatule rôznych veľkostí, dones ich so sebou.

Milí rodičia, budeme veľmi radi, ak nám pomôžete pri príprave spoločných raňajok. 

 

 

enlightenedenlightenedenlightened

Oznámenie

 

Riaditeľka Základnej školy, Báb 225, Mgr. Henrieta Škodová,  podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z.z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ

 

                                       udeľuje riaditeľské voľno na  6. apríla 2016

 

   Riaditeľského voľno sa udeľuje z organizačných dôvodov zabezpečenia celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka –Testovanie 9-2016.

 

 

 

 

smiley

 

 

Základná škola, Báb 225

 
   

pozýva

všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na

zápis do 1. ročníka,

ktorý sa uskutoční  

11. apríla 2016 od 13,30 do 16,00 hod.    

 a 12. apríla 2016 od 14,00 do 16,00 hod

    Prineste si so sebou rodný list dieťaťa,

 občiansky preukaz a 8,00 € za predpisové  zošity.

   Dieťa by sa malo na zápise prezentovať

    krátkou básňou alebo piesňou.

 

 

 

Oznámenie

 

Riaditeľka Základnej školy, Báb 225, Mgr. Henrieta Škodová,  podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ

 

udeľuje riaditeľské voľno na  8. januára 2016

  

   Riaditeľské  voľno sa udeľuje na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z prevádzkových dôvodov  .

 

                                                                                      Mgr. Henrieta Škodová

                                                                                                                riaditeľka školy

                       

 

 

 

                  POZVÁNKA        

 

                   Základná škola, Báb 225  

srdečne pozýva rodičov, starých rodičov a priateľov školy

na vianočnú besiedku a vianočné trhy,

ktoré sa uskutočnia dňa 11.12.2015 o 16:30 hod. v budove školy.

 

 

 

 

 

 

OZNAM PRE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

 

 

Základné informácie o TESTOVANÍ T5 – 2015

 

Dňa 25. novembra 2015 (streda) sa žiaci 5. ročníka našej školy zúčastnia celoslovenského testovania T5-2015, ktorého cieľom je získať obraz o vedomostiach žiakov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry pri vstupe na 2. stupeň ZŠ (nižšie stredné vzdelávanie). Naši žiaci absolvujú papierovú formu testovania. Testovania sa nezúčastnia žiaci so zdravotným znevýhodnením.

 

Počet testovaných úloh je v každom predmete 30, pričom žiaci majú na riešenie 60 minút. Z matematiky budú žiaci riešiť 20 úloh s tvorbou odpovede a 10 úloh s výberom odpovede. V slovenskom jazyku riešia 20 úloh s výberom odpovede a 10 úloh s tvorbou odpovede. Úlohy sú zostavené v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre žiakov 1. stupňa. Pri riešení úloh z matematiky nie sú povolené rysovacie pomôcky, ani kalkulačka.

 

Podrobné informácie o testovaní T5 – 2015 sú na stránke www.nucem.sk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Milí rodičia a žiaci..

Riaditeľstvo Základnej školy Báb 225 oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční dňa 2. septembra 2015 ( v stredu) o 8.00 hod v budove školy.

 

 

 

Jazykový kvet  

 

            Dňa 17.4.2015 Veronika Rybárová, žiačka 6. ročníka,  vzorne reprezentovala našu školu vo finále Nitrianskeho kraja v recitačnej súťaži Jazykový kvet. Vystúpila so svojím úryvkom v anglickom jazyku. Veronika obsadila krásne šieste miesto, za čo jej srdečne gratulujeme.

 

 

 

 

 

 

Noc s Andersenom 2015

„ Z rozprávky do rozprávky (Tak trochu inak)“

Kedy: 27. -28. marca 2015

Kde: budova ZŠ Báb a jej areál

O koľkej: od 18.00 hod. do 10.00 hod.

Počas rozprávkovej noci žiaci zažijú neobvyklé veci – zábavný program, čítanie rozprávok,  aktivity „všehodruhu“, nočné dobrodružstvo.

Večera, raňajky a pitný režim budú zabezpečené.

Spať sa pôjde v skorých ranných hodinách.

Spoločné raňajky o 8.30 hod. .

Je potrebné si priniesť prezuvky,  karimatku, spací vak, baterku, šálku vhodnú do mikrovlnky, misku a lyžičku,  hygienické potreby, pomôcky na kreslenie, oblečenie na nočnú výpravu do terénu a samozrejme DOBRÚ NÁLADU !!!

 J PRIDAJ SA TIEŽ, TEŠÍME SA NA TEBA !!! J

Ak máš doma staré nepotrebné šaty (hoci aj po prababičke J), staré „šminky“ a škatule rôznych veľkostí, dones ich so sebou.

Milí rodičia, budeme veľmi radi, ak nám pomôžete pri príprave spoločných raňajok. 

 

 

OZNAM

         

      Riaditeľka Základnej školy , Báb 225 , po dohode so zriaďovateľom školy Obec Báb a na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre, oznamuje rodičom  žiakov základnej školy, že podľa Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005-R, čl. 5, odst. 2, písm. c, v súvislosti s chrípkovou epidémiou  udeľuje riaditeľské voľno žiakom v čase od 20.2.2015 (t.j. v piatok ) do 24. 2. 2015 ( v utorok ). Vyučovanie sa začne 25.2.2015.

 

 

 

 

  Základná škola, Báb 225    

pozýva

všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na

zápis do 1. ročníka,

ktorý sa uskutoční  

26. januára 2015 od 13,30 do 16,00 hod.

                     a 

 27. januára 2015 od 14,00 do 16,00    hod.                         Prineste si so sebou rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a 7,00 € za predpisové  zošity

Dieťa by sa malo na zápise prezentovať

krátkou básňou alebo piesňou

 

 

Milí žiaci, rodičia, starí rodičia a priatelia školy!

 

Pokojné a s láskou prežité vianočné sviatky

a

v novom roku veľa zdravia, šťastia, osobných

 a pracovných úspechov

praje

kolektív ZŠ Báb 225

 

 

  

                                                                                           POZVÁNKA        

 

Základná škola, Báb 225  

srdečne pozýva rodičov, starých rodičov a priateľov školy

na vianočnú besiedku a vianočné trhy,

ktoré sa uskutočnia dňa 12.12.2014 o 16:30 hod. v budove školy.

 

 

                                                            

ZÁLOŽKA SPÁJA SLOVENSKÉ ŠKOLY

 

Tento rok sme vytvárali záložky do knihy pre partnerskú Základnú školu v Čadci. Do záložky sa zapojili žiaci prvého aj druhého stupňa. Záložky pripravovali na hodinách výtvarnej výchovy, na výtvarnom krúžku a v Školskom klube.

Tešíme sa na záložky, ktoré nám prídu od partnerskej školy!!!

 

 

      

               NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

       Pri príležitosti medzinárodného dňa školských knižníc, dňa 27.10.2014, sme v našej školskej knižnici usporiadali zaujímavé podujatie rozvíjajúce čitateľskú gramotnosť žiakov. Súčasťou tejto akcie boli tvorivé dielne. Žiaci boli rozdelení do troch skupín: 1. skupina vytvárala plagát, 2. skupina dramatizovala prečítaný text, 3. skupina zhotovila 3D bosorku.

Medzi nami sme privítali aj autorku Andreu Novosedlíkovú, rodáčku z Rumanovej, ktorá našim žiakom porozprávala, ako vzniká kniha.

Žiaci si z tohto dňa odniesli nové poznatky, množstvo zážitkov a kopec dobrej nálady.cheekycheekycheeky

Týmto podujatím sme sa zapojili do súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Držte nám palce!!!

http://zsbab.edupage.sk/album/?#gallery/83

 

 

               

    JESENNÉ ARANŽOVANIE

        Aj tento  rok na jeseň sa naši žiaci zapojili do jesenného aranžovania. Každá trieda mala možnosť prezentovať  svoju predstavu o  jeseni. Porota mala veľmi ťažkú úlohu, pretože všetky výtvory boli krásne, plné fantázie a tvorivosti . 

Ďakujeme rodičom za spoluprácu pri realizácii detských nápadov, tešíme sa opäť o rok.

http://zsbab.edupage.sk/album/?#gallery/78

 

GULLIVEROVE CESTY       

 

    Dňa 7.10.2014 prebehol na našej škole projekt z anglického jazyka pod názvom "GULLIVEROVE CESTY"

 Projekt bol vyhlásený distribútorskou spoločnosťou zahraničnej literatúry Slovak ventures. Žiaci pod vedením učiteľa vytvorili pestrofarebné kresby, časovú os, akou cestoval Gulliver a vypracovali pracovný list, ktorý nahrali do digitálnej prezentácie spolu s fotografiami a videom. Výsledkom bola veľmi dobrá atmosféra a hodnotný výstup, ktorý žiaci zasielajú do súťaže. Budeme im držať palce, aby získali pre svoju triedu zaujímavý učebný software a učebné pomôcky.

Fingers crossed!

 

 

               Európsky deň cudzích jazykov 

 

I tento rok (26.9.2014)  sme pripravili pre žiakov podujatie s názvom Európsky deň cudzích jazykov. Tohtoročnou témou bola "Dopravná výchova". Naučili sme sa nové značky, rozšírili slovnú zásobu, pripravili  zopár plošných projektov a prežili kopec zábavy.

Už teraz sa tešíme na ďalší rok !!! :)

https://zsbab.edupage.org/album/?#gallery/77

 

 

               "BIELA PASTELKA"

 

Žiaci deviateho ročníka sa zapojili do verejnej zbierky na pomoc nevidiacim a slabozrakým na Slovensku - "Biela pastelka" v obci Báb. Zbierka sa uskutočnila 24.9.2014.

Všetkým, ktorí prispeli akoukoľvek sumou, ĎAKUJEME !!!

 

 

Beseda o Južnej Kórei

            Dňa 4.9 sa na pôde našej školy uskutočnila beseda na tému Južná Kórea.  Na školu navštívil pán Mgr. M. Procházka z UK – Bratislava. Pútavou formou oboznámil žiakov našej školy o základných faktoch,  zvykoch,  kultúrnych odlišnostiach tejto východoázijskej krajiny. Ako znalec kórejského jazyka predstavil  Hangul – kórejské písmo a ukázal písanie čínskych znakov na tabuľu. Besedy sa zúčastnili žiaci 7., 8. a  9. ročníka. Týmto ešte raz ďakujeme a tešíme sa na prípadné ďalšie stretnutie na našej škole.

http://zsbab.edupage.sk/album/?#gallery/81

 

 

 

 

Milí rodičia a žiaci..

    Riaditeľstvo Základnej školy Báb 225 oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční dňa 2. septembra 2013 ( v utorok) o 8.00 hod v budove školy.

 

 

 

 

Ochrana životného prostredia

 

Na hodinách nemeckého jazyka si deviataci pripravili prezentácie na tému "Ochrana životného prostredia" . Rozšírili si slovnú zásobu, prejavili kreativitu a prehĺbili zručnosti pracovať v grafických programoch.

umwelt_-_prokop._gath..pptx

umwelt_-_sevc._slamk.(1).pptx

 

Pytagoriáda

 

    Víťazi školského kola Pytagoriády postúpili do obvodného kola, ktoré sa konalo 18.3. a 19.3. 2014 v Nitre na ZŠ Cabajská 2.

V kategórii P3 nás reprezentovala žiačka 3. triedy Karina Marcinkechová, v kategórii P6 žiak Vladimír Salay a v kategórii P8 žiačka Agáta Prokopová.

Pekný úspech dosiahla žiačka Agáta Prokopová,ktorá sa umiestnila medzi prvou desiatkou úspešných riešiteľov. Gratulujeme!

 

 

 

Oznámenie

 

Riaditeľka Základnej školy, Báb 225, Mgr. Henrieta Škodová,  podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z.z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ

 

udeľuje riaditeľské voľno    pre ročníky 1. - 8.

 

na  12. marca 2014

 

   Riaditeľské voľno sa udeľuje z organizačných dôvodov zabezpečenia celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka –Testovanie 9-2014

 

      Jazykový kvet                  

                                          

 

Dňa 11.3.2014 sa uskutočnila recitačná súťaž z cudzieho jazyka " Jazykový kvet" . Našu školu reprezentovali v recitovaní anglickej prózy a poézie žiačky 5. a 7. ročníka (Kristína Moravčíková, Veronika Rybárová, Alexandra Škodová - 5. roč., Radoslava Marcinkechová, Veronika Škodová - 7. roč.).

 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy!!!

 

 

Zážitkové učenie

 

Žiaci 6. a 7. ročníka si na hodine nemeckého jazyka pripravili krátke scénky na tému "V reštaurácii". Precvičili si najpoužívanejšie frázy a zároveň sa príjemne zabavili. 

Už teraz sa tešia na podobné hodiny!

 

 
   

 

 

Školský klub v novej knižnici

 

   Z klubu detí radi chodievame do školskej knižnice. V príjemnom prostredí si prváci prezerajú detské knižky, staršie deti čítajú zaujímavosti z vedeckých, technických, prírodovedných či športových oblastí.

Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu.

 

 

Batikovanie na výtvarnom krúžku

 

   Spolu so žiačkami sme na výtvarnom krúžku vyskúšali novú techniku - batikovanie. Je to práca s textilom a farbou. Zabavili sme a vznikli pekné výtvory.

 

 

 

Základná škola Báb 225    

pozýva

 

všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na

zápis do 1. ročníka,

ktorý sa uskutoční  

24. januára 2014 od 13,30 do 16,00 hod.

        27. januára 2014 od 14,00 do 16,00 hod.

Prineste si so sebou rodný list dieťaťa, občiansky   preukaz, 7 € za predpisové  zošity. 

Dieťa by sa malo na zápise prezentovať krátkou básňou alebo piesňou.

 

 

 

Súťaž " Vitaj v našom regióne!"

 

    Agentúra Ministerstva skolstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila súťaž "Vitaj v našom regióne!" Žiaci 8. ročníka ZŠ Báb sa do nej zapojili.

       Úlohou ôsmakov bolo vypracovať multimediálnu prezentáciu v podobe turistického sprievodcu, ktorá má kreatívnym a nápaditým spôsobom zaujať zahraničných študentov.

Prezentácia bola spracovaná v anglickom jazyku.  Žiaci písali o rôznych zaujímavostiach svojho regiónu - turistika, kultúra, gastronómia, tradície, príroda a pod.

Cieľom súťaže bolo motivovať a podporiť tvorivé prostredie na školách spojené s jazykovými a počítačovými zručnosťami.

Súťaž je podporovaná v rámci operačného programu Vzdelávanie z Európskeho sociálneho fondu

            

 

Geografická olympiáda

 

Dňa 10.12.2013 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. Celkovo sa jej zúčastnili 4 žiaci z ôsmeho ročníka. Školské kolo nemalo úspešného riešiteľa. Najbližšie sa k víťazným métam priblížila žiačka Agáta Prokopová.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich snahu!!!

 

Olympiáda v anglickom jazyku

 

 Dňa 3.12.2013 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Celkovo sa zúčastnilo 10 žiakov 5. až 7. ročníka. Najúspesnejšou riešiteľkou sa stala Kristína Moravčíková z 5. ročníka.

Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za ich snahu a držíme palce o rok!!!

 

 

Halloween                                                                                        Halloween sada 3 (4 ks)

Dňa 29.10.2013 - bude u nás v škole Halloweensky deň:

-deti prídu do školy v Halloweenskych (strašidelných) maskách a budú robiť rôzne aktivity

                                                                                       

 

 
               Odstávka elektrickej energie - bude 14.10.2013                                

Náhrada za vyučovanie je kino:

1.stupeň: Oblačno miestami fašírky 2

2.stupeň: Dospeláci

 - doplatok za kino + cestovné= 7 eur

http://www.cine-max.sk/479/filmy/hrame/oblacno-miestami-fasirky-2

http://www.cine-max.sk/454/filmy/hrame/dospelaci-2

 

 

 

 

Milí rodičia a žiaci..

Riaditeľstvo Základnej školy Báb 225 oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014 sa uskutoční dňa 2. septembra 2013 ( v pondelok) o 8.00 hod v budove školy.

 

 

 

 

 

 

 

WEBOVÁ STRÁNKA PRE  1. ROČNÍK  ZŠ BÁB

 

 

 

V novom školskom roku (2013/2014)sme vytvorili webovú stránku pre prvákov.

Rodičia sa tam môžu dozvedieť dôležité informácie k začiatku školského roka.

Neskôr tam budú publikované organizačné pokyny, domáce úlohy a iné nielen dôležité a potrebné ale aj zaujímavé veci.

 

prvacibab.webnode.sk                                                               

 

PREZENTÁCIA PROJEKTU V ZŠ BÁB

 

 

V našej škole prebieha Projekt: Čitateľská gramotnosť a angličtina žiakov ako pevný základ pre dosahovanie budúcich cieľov“

Prezentáciu o tom ako tento Projekt prebieha si môžete pozrieť tu:                    Prezentacia_projektu(1).pptx

 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ V ZŠ BÁB

 

Naši žiaci  oslávili svoj sviatok výletom v Galante a v Bratislave. Žiaci 1.- 6. ročníka navštívili Ranč na striebornom jazere v Galante, kde ich čakalo množstvo atrakcií (koníky, divadlo, skákacie hrady, trampolíny, balóny...) a žiaci 7.- 9. ročníka sa vybrali na spoznávací výlet do starej časti mesta Bratislavy a absolvovali plavbu loďou. Hoci bolo upršané počasie, všetci si prišli na svoje. 

http://zsbab.edupage.sk/album/?

 

 

PRÁCE ŽIAKOV

 

 

                                                                     prace_ziakov.pdf

 

DEŇ MATIEK

 

 

 

I tento rok si naši žiaci pripravili krátky program, aby sa ním poďakovali svojim mamám, babkám, starým mamám za ich nesmiernu lásku, obetavosť a dobrotu. Zároveň ich obdarovali vlastnoručne vyrobenými spomienkovými darčekmi.

 

http://zsbab.edupage.sk/album/?

 

 

DEŇ ZEME

"VYČISTIME SI SLOVENSKO"

 

 

Držiac sa tohto hesla, dňa 30.4.2013 naši usilovní žiaci zbierali odpadky, zametali, hrabali - vyčistili okolie školy a svoju obec.

 

http://zsbab.edupage.sk/album/?

 

 

 

VÝSTAVA AX - GARDÉNIA 2013

 

 

 

 

 

VÝCHOVNÝ KONCERT

"VZDUŠNÉ ZÁMKY"

 

 

 

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

"KATKINE VÝMYSLY"

 

 

 

 

KARNEVAL 2013

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do 1. ročníka

 

 

Základná škola Báb 225

pozýva

 

všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na

zápis do 1. ročníka,

ktorý sa uskutoční  

25. januára 2013 od 13,30 do 16,00 hod.

        28. januára 2013 od 14,00 do 16,00 hod.

Prineste si so sebou rodný list dieťaťa, občiansky   preukaz,6 € za predpisové  zošity.

Dieťa by sa malo na zápise prezentovať krátkou básňou alebo piesňou.

 

 

OSLAVA 50. VÝROČIA ŠKOLY

 

 

 

 

Základná škola Báb

"Dielňa múdrosti, vzdelanosti a tvorivosti"

 

                 

photo

Streda 26. 9. 2018

Počet návštev: 534380

Narodeniny a meniny:

Dnes (Streda 26.9.2018)

Popozajtra (Sobota 29.9.2018)

Michaela Kukučková (6.)
Michaela Salaničová (1.)
Michaela Vašková (1.)
Michal Volešíni (5.)