• História školy

    • História školy


     História školy v obci Báb siaha až pred rok 1900.

     V školskom roku 1901/1902 existovala škola rozdelená na dievčenskú a chlapčenskú.

     V roku 1961 začala príprava výstavby novej budovy školy. 6. novembra 1962 začala výučba v novej budove. Škola mala 14 tried a 412 žiakov prvého až deviateho ročníka.

     Prvým riaditeľom bol Pavol Drgonec. V priebehu niekoľkých rokov sa uskutočňovala výučba vo viacerých budovách, pretože budova starej školy nemala dostačujúce priestory.

     V školskom roku 1970/1971 nastúpil na miesto riaditeľa p. Viliam Matušica.

     Po dvadsiatich rokoch úspešného riaditeľovania ho v roku 1991 vystriedal p. Miroslav Žiak a pomaly sa začala prestavba školského areálu, vybudovalo sa tenisové ihrisko a tenisová stena.

     V roku 2004 nastúpil na miesto riaditeľa PaedDr. Ján Hajíček, ktorý sa pričinil o vybudovanie novej malej telocvične, škola sa zapojila do projektu Infovek a má zriadenú učebňu informačno - komunikačných technológií vybavenú modernými počítačmi.

     V súčasnosti, od roku 2010, je riaditeľkou školy Mgr. Henrieta Škodová.