• Mgr. Martina HERUDOVÁ
   • Mgr. Martina HERUDOVÁUčiteľ
    Triedny učiteľ: 1.
   • Mgr. Jana CHRÁSTOVÁ CRUZ Oliveira
   • Mgr. Jana CHRÁSTOVÁ CRUZ OliveiraUčiteľ
    Triedny učiteľ: 7.
   • Mgr. Ivana INGEROVÁ
   • Mgr. Ivana INGEROVÁUčiteľ
   • Mgr. Petra KOLENOVÁ-VISKUPOVÁ
   • Mgr. Petra KOLENOVÁ-VISKUPOVÁZástupca
    Triedny učiteľ: 9.
   • Mgr. Jana KOTOROVÁ
   • Mgr. Jana KOTOROVÁUčiteľ
    Triedny učiteľ: 5.
   • Mgr. Martin MÁČIK
   • Mgr. Martin MÁČIKUčiteľ
    Triedny učiteľ: 2.
   • Mgr. Miroslav MAGDINA
   • Mgr. Miroslav MAGDINAUčiteľ
    Triedny učiteľ: 4.
   • Mgr. Mariana MESKOVÁ
   • Mgr. Mariana MESKOVÁUčiteľ
    Triedny učiteľ: 3.
   • Mgr. Ľubica RATULOVSKÁ
   • Mgr. Ľubica RATULOVSKÁUčiteľ
    Triedny učiteľ: 8.
   • Mgr. Katarína SLAMKOVÁ
   • Mgr. Katarína SLAMKOVÁUčiteľ
    Triedny učiteľ: 6.